MONITORING SKLÁDEK

Díky leteckým snímkům z dronů je možné:

 • přesně odměřit plochy pokryté odpadem a přesně odměřit objem navezeného odpadu,
 • vypočítat volnou kapacitu, která je ještě na skládce k dispozici.

Dodané výstupy:

 • aktuální ortofotomapa skládky s rozlišením až do 1 cm/pix s GPS souřadnicemi, v různých měřítkách
 • výpočet ploch a objemů.

Výstupy jsou ověřeny autorizovaným geodetem.

Kromě toho je možné poskytnout i:

 • termovizi skládek odpadů,
 • vyhotovení 3D modelu skládek (mračno bodů),
 • DTM – digitální model terénu,
 • DSM – digitální model povrchu.
 • provedení řezů a pohledů skládky, tj.
 • zakreslení skládky v AUTOCAD,
 • detekci poškozené vegetace vlivem skládky.
Naměřený objem navezeného odpadu na skládce

Simulace povrchového odtoku tekutého odpadu skládky

Video z letecké inspekce skládky

To Top