LETECKÉ TERMOINSPEKCE

Zajišťujeme pozemní i vzdušnou inspekci termokamerami:

 Identifikácia potenciálneho miesta prvotného oslabenia opláštenia priemyselnej veže prostredníctvom termosnímok

Termo inšpekcia stožiaru elektrického vedenia

Přesné měření teploty elektrických vodičů prostřednictvím dronů

 

Stručný popis procesu:

Všechny předměty s teplotou vyšší, než je absolutní nula, tj. všechna tělesa ve známém vesmíru vyzařují energii ve formě elektromagnetického záření.

Protože je intenzita elektromagnetického záření závislá na povrchové teplotě objektu, který toto záření vydává, je možné změřením intenzity záření stanovit povrchovou teplotu objektu. A právě toto je princip bezdotykového měření teploty, na němž funguje i měření termokamerou. Protože je zdrojem tohoto elektromagnetického záření termický pohyb částic, z nichž je objekt složen, nazýváme toto záření "tepelným zářením", abychom ho odlišili od ostatního elektromagnetického záření, které vzniká z jiných příčin.

Jde o termoměření ve zkoumaném terénu a zjišťování naměřených odchylek při opakované inspekci, čímž je možné s předstihem identifikovat hrozící defekty. K vyhodnocování stavu elektrických vedení ze vzduchu i ze země používáme nejmodernější technologii termokamer zobrazujících teplotní pole. S tepelnou citlivostí < 0,035 °C a přesností +/- 2 °C v rozsahu - 40 až 2000 °C jsme připraveni na všechna energetická a industriální měření.

To Top