PATENTOVANÁ METÓDA VÝPOČTU POĽAHU PLODÍN


Chcete zistiť výšku škody spôsobenej na Vašich plodinách?
Ste likvidátor poistných udalostí, znalec alebo poľnohospodár?
 
Poskytneme Vám patentovaný spôsob výpočtu presnej výmery poškodených plôch podľa stupňa poľahu plodín,
už za 1 € / hektár.
 

 Obr. 1 - Výpočet rozsahu poškodenia poľnohospodárskych plodín

Čo Vám táto metóda poskytne?

 • presný monitoring poistných udalostí v poľnohospodárstve
 • presný výpočet stupňa poľahu plodín a ich výmeru
 • ľubovoľnú klasifikáciu stupňov poľahu podľa požiadavky
 • zistenie poškodenia plodín vplyvom zlých poveternostných podmienok, ako je vietor, dážď, krupobitie alebo búrka
 • presné podklady pre likvidátora poistnej udalosti, znalca, ale aj poľnohospodára
 • bez potreby fyzickej prítomnosti zástupcu poisťovne na poli
 • presný monitoring = spravodlivé poistné plnenie
 • v prípade potreby aj letecké nasnímanie poškodených plodín a spracovanie autorizovaného posudku

Ak máte k dispozícii vlastné dáta z poškodených plodín, poskytneme Vám licenciu, t.j. postup presného výpočtu výmery poškodených plôch podľa stupňa poľahu plodín.

Ak nemáte k dispozícii žiadne dáta z poškodených plodín,  zabezpečíme Vám:

 • letecké nasnímanie poškodených plôch dronmi
 • spracovanie nasnímaných dát a ich analýzu
 • autorizovaný odborný posudok

V prípade Vášho záujmu napíšte na email: info@tmggroup.sk alebo zavolajte na tel.č. 0915 736 650.

 

Obr. 2 - Mapový výstup - stupeň poľahu a výmera poškodenej plochy

 

Ak zároveň potrebujete zistiť, v akej kondícii sú Vaše poľnohospodárske plodiny počas vegetačného obdobia alebo
sa rozhodujete, na ktorých miestach viac alebo menej hnojiť alebo zavlažovať?
 
Ponúkame Vám riešenie prostredníctvom analytického a interpretačného nástroja AGRO Inspector,.
Bližšie informácie o tomto nástroji nájdete na špecializovanej webovej stránke:  www.agro-inspector.com
 

 

 « Úvod

To Top