Projekty

Skutečné zaměření stávajících objektů - tvorba projektové dokumentace

 • Letecké a pozemní skenování interiérů a exteriérů
 • 3D geodetické zaměření budov - polohopis, výškopis
 • Měření opláštění budov, objemů, ploch, délek
 • Tvorba přesné a detailní projektové dokumentace - půdorysy, bokorysy - příčné a podélné řezy, pohledy
 • Zaměřené na budovy, průmyslové haly, fasády, interiéry a exteriéry, průmyslové výrobny, čističky odpadních vod atd
 • Podklady pro architekty, projektanty, designéry, rozpočtáře atd.
 • Měřením a zpracováním projektové dokumentace je možné sledovat i rovinnosti velkoplošných podlah v průmyslových parcích a logistických centrech

Pokud máte zájem o vstup, napište na: info@tmggroup.sk a my Vám pošlete přihlašovací údaje.


Zobrazit více »

Doporučení pro vinaře z leteckého snímkování

 

 • Identifikace škůdců (hmyzu) na listech a plodech révy
 • Kvantifikace plochy poškozeného vinohradu vlivům počasí a škůdců
 • Monitoring časových změn ve vývoji vinohradu
 • Okamžitá identifikace vlivu postřiků na révu

Podklady pro založení vinohradu: výškové rozdíly terénu, řezy a sklon terénu

 • detekce povrchového odtoku srážek na území vinohradu - určení délky a času odtoku z místa A do místa B
 • Určení chlorofylu a obsahu dusíku ve révě
 • Monitorování obsahu aktivní biomasy révy

Bližší informace najdete ve VIP zóně. Pokud máte zájem o vstup, napište na: info@tmggroup.sk a my Vám pošlete přihlašovací údaje.


Zobrazit více »

Monitoring poškození travnatých porostů

Drony umožňují objektivně měřit v pravidelných intervalech i kvalitu travnatých porostů. Použitím speciální multispektrální kamery a vyzařovaného barevného spektra rostlin můžeme zpracovat mapu NDVI (Normalizovaný vegetační index), jejímž prostřednictvím je možné

 • detekovat kondici trávníku a ostatní vegetace v resortu (květiny, stromy, další fauna),
 • sledovat průběh zavlažování,
 • analyzovat povrchové odtoky v případě zavlažování,
 • zjistit rozsah poškození vegetace vlivům počasí a silného větru,
 • kontrolovat travnaté porosty (greeny a fairwaye v golfovém resortu) po silném dešti.

Bližší informace najdete ve VIP zóně. Pokud máte zájem o vstup, napište na: info@tmggroup.sk a my Vám pošlete přihlašovací údaje


Zobrazit více »

Aktuality

Zvedneme již 125kg, padák jako záchrana
Vývojáři z divize TMGdronity zkonstruovali nový typ dronu, který posouvá hranice využití UAV zařízení do nových oblastí.
Rychlý přístup k datům přes mobilní a PC aplikace
Zpracované letecké snímky si můžete od teď prohlížet a analyzovat v mobilních aplikacích pro Android a iOS
To Top